Zabrze przestrzenią rozwoju

Wkrótce przebudowa boisk SKS Gwarek

23.04.2018

Kompleks boisk przy SKS Gwarek czeka przebudowa. Wymieniona zostanie nawierzchnia z trawy syntetycznej na płycie boiska na nową również z trawy syntetycznej.

Zakres prac obejmuje również wyrównanie podbudowy pod nawierzchnie z trawy syntetycznej, wykonanie fundamentów pod urządzenia sportowe i wspomniane wyżej wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej.
Dokumentację projektową dotyczącą wykonania modernizacji obiektu wykonał w ub. roku Zakład Usług Budowlano-Projektowych „Sport-Projekt”.

W br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Do przetargu przystąpiło dziewięć firm. Ostatecznie umowę podpisano z firmą SOLID-STET Sp. z o.o. ze Szczecina, która zaoferowała cenę brutto : 544 240,62 zł.

Przekazanie terenu pod roboty nastąpi już w najbliższy czwartek – 26 kwietnia. Wykonawca ma na wykonanie pełnego zakresu prac 3 miesiące.