Podsumowano 9. Konkurs Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza

20.04.2018

Wczoraj, w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza odbyło się podsumowanie 9. Konkursu Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza pn. „Obraz przemysłowy Śląska – kopalnie, sztolnie górnicze i inne zakłady”. Organizatorami konkursu byli: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Stowarzyszenie Barwy Śląska.

Wuroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej oprócz licznie zgromadzonych artystów i miłośników sztuki intuicyjnej udział wzięli także m.in.: zastępca prezydenta Zabrza Katarzyna Dzióba, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Barłomiej Szewczyk oraz radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska. 

Na konkurs wpłynęło 145 prac stworzonych przez 82 artystów, które oceniła komisja w składzie: Barbara Klajmon – historyk sztuki, pełnomocnik dyrektora ds. muzealnych MGW; Klaudia Nowak-Maśko – etnolog, kustosz MGW; Bożena Mazur – magister sztuki, konserwator MGW; Stanisław Trefoń – właściciel i twórca Kolekcji Sztuki Intuicyjnej „Barwy Śląska” oraz Agnieszka Mueller – etnolog, wiceprezes Stowarzyszenia „Barwy Śląska”. Prace, które zgłoszono do konkursu, powstały w różnych technikach malarskich: olej, akryl, akwarela, ołówek, pastel. W głównej mierze w konkursie wzięli udział artyści z Górnego Śląska.

Celem Organizacji wystawy i konkursu jest promocja sztuki intuicyjnej oraz jej twórców. Ułatwienie artystom kontaktów we własnym gronie i wymianę doświadczeń.

Komisja postanowiła przyznać nst. nagrody i wyróżnienia:
I nagroda – Krzysztof Webs „Wygasła Hermina”
I nagroda – Marian Ilga „Śląsk”
II nagroda – Andrzej Karpiński „Śląsk”
II nagroda – Jerzy Skiba „Biedaszyby”
III nagroda – Jadwiga Fastnacht „Łaźnia Łańcuszkowa przed remontem”
III nagroda – Jacek Depta „Pejzaż śląski”

Wyróżnienia:
1. Marcol Alicja „Biedaszyby”
2. Henryka Kańtoch „Szyb Ewa prowadzący do sztolni Czarnego Pstrąga”
3. Henryk Blaut „Hutnicy”
4. Janina Partyka-Pojęta „Kopalniane wagoniki”
5. Wiesław Wojciechowski „Poranny trzepot skrzydlanych uniesień”
6. Maria Jaworska „Pieta śląska”

Nagroda specjalna:
Igor Żmudzki „Kopalnia w blasku księżyca”

Nagroda dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:
Marta Kołodziej „Sen Noe”

Nagroda prezydenta miasta Ruda Śląska:
Piotr Chmielarski „Górnictwo pocz. XVI w.”