Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów

19.04.2018

Miasto Zabrze przystępuje do realizacji zadania pn.: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu”. W maju rozpoczną się prace, które potrwają kilka miesięcy.

W ramach tej inwestycji odbudowany zostanie wodotrysk z niecką i brodzik fontanny wraz i instalacją elektryczną. Wybudowana zostanie nowa instalacja elektryczna – oświetlenie zewnętrzne parku oraz zasilanie imprez plenerowych. Renowacji poddany zostanie mur oporowy i schody przy wejściu do parku od strony ul. Dubiela. W czasie prac będzie można korzystać z parku, jednak w sposób ograniczony.

Wykonawcą zadania nr 1 jest Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA Sp. z o. o. z Wrocławia, a szacowana wartość robót to 718 779,90 zł. Zadanie nr 2 wykona Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o. z Radzionkowa, a wartość robót oszacowano na 513 193,70 zł. Na ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót wynikających z Zadania nr 3 złożono jedną ofertę. Aktualnie trwa proces badania oferty.

Warto przypomnieć, że na realizację projektu „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I i II” Zabrze otrzymało ponad 7 mln dofinansowania. Celem projektu jest kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Zabrzu na obszarze obejmującym 21 lokalizacji. Wzmocni to ich walory użytkowe i przestrzenne oraz stworzy sprzyjające warunki dla realizowania aktywności rekreacyjnej mieszkańców Zabrza. Tereny, które obejmie projekt staną się pełnowartościową przestrzenią publiczną miasta, miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez mieszkańców, jak i turystów, stanowiącym wizytówkę miasta.