W Zabrzu powstanie Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem

18.04.2018

Dzisiaj, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, podpisana została umowa na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym. Podpisy złożyli prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Mariusz Wójtowicz, prezes Zarządu Spółki Akcyjnej MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Marek Morawski oraz Barbara Żukowska – wiceprezes Zarządu Mostostal Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Przemysłowego Spółka Akcyjna.

Szpital pozyskał na ten cel środki z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 8,5 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Zadanie będzie realizowane w oparciu o pożyczkę udzieloną przez Bank Pekao S.A. oraz przy wsparciu Miasta Zabrze. Planowany koszt całkowity inwestycji to 26 118 449 zł. Wykonawcą robót będzie Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Zgodnie z planem projekt powinien zostać zrealizowany do końca marca przyszłego roku.

– Inwestycja w ochronę zdrowia to jeden z priorytetów dla naszego samorządu. Od wielu lat podejmujemy inwestycje modernizując Szpital Miejski w Zabrzu i poprawiając jakość leczenia pacjentów – zapewnia Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. –W tym właśnie celu przeprowadziliśmy termomodernizację budynku oraz zbudowaliśmy Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Mieszkańcy Zabrza i regionu mają do dyspozycji nowoczesną placówkę, w której pracują uznani specjaliści. Budowa SOR-u to kolejny eta rozwoju naszego szpitala. Inwestycja umocni markę miasta na medycznej mapie aglomeracji i kraju.

Atutami, które z pewnością miały znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu środków dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu było jego atrakcyjne usytuowanie pomiędzy autostradą A1, A4, Drogową Trasą Średnicową oraz Drogą Krajową nr 88. Znaczenie miał też z pewnością fakt, iż w najbliższej okolicy brakuje Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a także współpraca ośrodka ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które również korzystałoby z lądowiska.

Docelowo w Zabrzu planuje się utworzenie Centrum Urazowego wraz z Oddziałem Neurochirurgii. W ramach projektu zostaną zrealizowane nst. zadania: utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; budowa lądowiska wyniesionego; rozbudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej oraz przebudowa istniejącej Izby Przyjęć.

Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o. to miejski szpital wieloprofilowy. Powstał 4 grudnia 1961 r. W 2011 r. został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Szpital posiada certyfikaty „Szpitala bez bólu”, „Certyfikat jakości ISO 9001” oraz „Szpitala promującego zdrowie”, a także tytuł Perły Medycyny.
W okresie od czerwca 2011 do grudnia 2017 r. przy wsparciu Miasta Zabrze w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. zrealizowano m.in. nst. inwestycje: Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego (40.817.309,00 zł); termomodernizacja (5.827.099,00 zł); Budowa Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (613.063,00 zł); wprowadzenie e-usług w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. (2.980.380,00 zł); utworzenie pododdziału udarowego (130 529,00 zł) czy też Apteka Szpitalna w budynku Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego w Zabrzu (1.660.182,00 zł.