Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pn. Jak odnieść sukces na rynku niemieckim?

18.04.2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pn. ,,Jak odnieść sukces na rynku niemieckim? Niemiecki rynek MŚP z polskiej perspektywy oraz możliwości współpracy z niemieckimi organizacjami gospodarczymi”.

Data spotkania : 25 kwiecień 2018r.
Miejsce Spotkania: Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37,
Budynek 4 „Maszynownia” sala 013

Niemcy są największym i najważniejszym partnerem biznesowym Polski. Co więcej, już od ponad 25 lat polskie firmy podbijają ten rynek. Niemcy to często pierwszy kierunek eksportowy dla polskich firm. Jak zatem działać, żeby osiągnąć sukces na tym rynku? Jak należy zweryfikować wiarygodność finansową firmy niemieckiej, z jakimi organizacjami niemieckimi warto nawiązać współpracę, jak wykorzystać możliwości, które oferuje rynek niemiecki? Te i wiele innych zagadnień zostanie omówione przez firmę polsko-niemiecką DREBERIS, która od 18 lat pomaga przedsiębiorstwom wchodzić na rynek niemiecki. Spotkaniu patronuje niemiecka federacja BVMW zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnemu poświęconemu działalności na rynku niemieckim!

Rejestracja do dnia 23.04.2018 r. – FORMULARZ REJESTRACYJNY

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania w przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników.

Informacji udziela: Barbara Baron bbaron@gapr.pl tel. 32 339 31 52

Dział Doradztwa, Szkoleń i Marketingu
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Enterprise Europe Network South Poland

tel. +48 32 339 31 52
fax +48 32 339 31 17

Górnośląska Agencja
Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 93 110
fax +48 32 33 93 117

——————————————————————————–
Upper Silesian Agency for Entrepreneurship and Development Ltd.
Regional Centre of Innovation and Technology Transfer
Enterprise Europe Network South Poland
——————————————————————————–

REGON: 276142230
NIP: 631-22-03-756
Kapitał zakładowy: 231 906 500,00 zł – opłacony w całości

Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy