Muzeum Górnictwa Węglowego podpisało porozumienie z Uniwersytetem Śląskim

16.04.2018

Dzisiaj, w sali sprężarek Szybu Carnall Sztolni Królowa Luiza przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Podpisy złożyli: prorektor ds. finansów i rozwoju UŚ w Katowicach prof. dr hab. Michał Daszykowski oraz dyrektor MGW w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk. W spotkaniu uczestniczyła również Katarzyna Dzióba, zastępca prezydenta Zabrza.

Współpraca pomiędzy Miastem Zabrze a Uczelnią odbywać będzie się m.in. w następujących obszarach:
– realizacji wspólnych projektów badawczych, naukowo-badawczych, edukacyjnych i rozwojowych o zasięgu regionalnym, ponadregionalnymi międzynarodowym w zakresie szeroko pojętych badań dotyczących górnictwa węglowego w regionie w aspekcie tworzenia innowacyjnych produktów, usług i popularyzacji wiedzy na polu wielu dziedzin i dyscyplin naukowych;
– współpracy w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego Uczelni oraz zwiedzających Muzeum Górnictwa Węglowego
– popularyzacji najnowszych osiągnięć naukowych, zespołów Uniwersytetu Śląskiego i Muzeum Górnictwa Węglowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań dotyczących górnictwa węglowego w regionie w aspekcie tworzenia innowacyjnych produktów, usług i popularyzacji wiedzy w tym zakresie
– animowania i tworzenia sieci współpracy, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu Stron
– rozwoju infrastruktury oraz potencjału intelektualnego dla promocji wykorzystania badań dotyczących górnictwa węglowego w regionie w procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań komercyjnych.