Za nami XV Międzynarodowa konferencja nt. turystyki industrialnej

12.04.2018

12 kwietnia, w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, rozpoczęła się XV Międzynarodowa Konferencja dotycząca turystyki industrialnej. Na zaproszenie Miasta Zabrze i Polskiej Izby Turystyki do naszego miasta przyjechali eksperci z kraju i zagranicy m.in. z Peru, Włoch, Chorwacji i Grecji. Tematem tegorocznej dwudniowej konferencji były "Dary Ziemi w tworzeniu i promocji terytorialnych marek turystycznych". 

W pierwszej części konferencji, poświęconej markom turystycznym i nowym trendom, wykłady wygłosili: Adam Kałucki – wiceprezes zarządu Locativo („Więcej niż turystyka czyli nowe obszary kompetencji dla szlaków dziedzictwa przemysłowego”), Jacek Janowski – dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej z Polskiej Organizacji Turystycznej („Znaczenie markowych produktów turystycznych w promocji Polski") oraz Bartosz Zalewski z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ("Co mówi Marka? (Nie)świadoma komunikacja"). Przedstawicielka Ministerstwa Sportu i Turystyki odczytała list, który do uczestników wydarzenia skierował minister Witold Bańka.

– Te dwa dni, które są przed nami, to wspaniała okazja do wymiany myśli, dobrych praktyk i doświadczeń, ktora powoduje, że wszyscy na tym szlaku turystyki postindustrialnej coraz bardziej idziemy razem – stwierdziła podczas otwarcia konferencji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Ciekawe wykłady, warsztaty i dyskusje, których co roku jestesmy świadkami świadczą m.in. o tym, że mamy wiele doświadczeń, którymi możemy się wymienić i wzajemnie inspirować. Będziemy się w to wszystko z zaangażowaniem wsłuchiwać – w głosy tych, którzy mogą uzupełnić i wzbogacić naszą wiedzę.

"Doświadczenia międzynarodowe w tworzeniu terytorialnych marek turystycznych z wykorzystaniem naturalnych bogactw ziemi" – to temat drugiej części konferencji. Moderator Adam Hajduga, wiceprezydent European Route of Industrial Heritage ERIH na scenę zaprosił m.in.: Alberto Salas Barahona, ambasadora Republiki Peru; Maurizio Tomazzoniego, wiceprezydenta Miasta Rovereto (Włochy); Nikolettę Nikolopoulou, dyrektorkę Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej i Angelikę Sarantinou, regionalnego doradcę Północnego Morza Egejskiego.

Miasto Zabrze organizuje międzynarodową konferencję poświęconą turystyce dziedzictwa przemysłowego od 2004 r. Z każdym rokiem zwiększa jej zasięg i znaczenie. Dorobek konferencji jest zauważalny w skali międzynarodowej. Miasto Zabrze jest gospodarzem tych wydarzeń ze względu na długie tradycje związane z rozwojem przemysłu oraz z uwagi na dbałość o swoje dziedzictwo i jego konsekwentne wykorzystanie na rzecz rozwoju turystyki.W konferencji od lat uczestniczą instytucje Unii Europejskiej, Rady Europy, OECDi UNESCO, a także organizacje pozarządowe, takie jak Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego, Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. Pierwsza konferencja zakończyła się uchwaleniem rezolucji adresowanej do administracji centralnej i samorządów, jak również do dysponentów dziedzictwa przemysłowego, branży turystycznej, świata nauki i mediów. Następstwem kolejnych konferencji jest utworzenie w Zabrzu, w 2008 roku, Międzynarodowego Centrum Badań i Dokumentacji nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki.VIII Konferencja odbyła się w ramach 52 Sesji Komisji Regionalnej ds. Europy Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) skupiającej przedstawicieli Europejskich Ministerstw odpowiedzialnych za turystykę. Celem tego przedsięwzięcia była dyskusja na temat rozwoju inicjatyw turystycznych oraz przyjęcia wspólnej strategii rozwoju i dbałości o dziedzictwo przemysłowe.

Program konferencji

12 kwietnia
9.30 Rejestracja uczestników konferencji
10.00 Wystąpienia zaproszonych gości
10.30 Marki turystyczne, nowe trendy
„Więcej niż turystyka czyli nowe obszary kompetencji dla szlaków dziedzictwa przemysłowego” – Adam Kałucki – wiceprezes zarządu Locativo
„Znaczenie markowych produktów turystycznych w promocji Polski" – Jacek Janowski – dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej, Polska Organizacja Turystyczna
"Co mówi Marka? (Nie)świadoma komunikacja" – Bartosz Zalewski – Muzeum Górnictwa Węglowego
11.30 Przerwa kawowa
12.00 Doświadczenia międzynarodowe w tworzeniu terytorialnych marek turystycznych z wykorzystaniem naturalnych bogactw ziemi: moderator Adam Hajduga Wiceprezydent European Route of Industrial Heritage ERIH
„Tworzenie marek terytorialnych w Republice Peru” – Alberto Salas Barahona – Ambasador Republiki Peru
„Brand – Chorwacja” – Agnieszka Puszczewicz- Dyrektor Narodowego Ośrodka Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji
"Węgiel jako wspólny mianownik rozwoju stabilnej marki turystycznej. Analiza w oparciu o doświadczenia Republiki Irlandii w tworzeniu produktu turystycznego z wykorzystaniem alg Laminarides” – Aleksandra Nemś AMEN Group Polska
13.00 Nowe inicjatywy krajowe w tworzeniu produktów markowych w oparciu o dary ziemi: moderator: Tadeusz Burzyński- kierownik katedry turystyki GWSH W Katowicach, wiceprzewodniczący sektorowej Rady ds. kompetencji w turystyce.
„Czy dziedzictwo może stworzyć Twoja markę? Kilka uwag o najlepszym sposobie na unikalność” –  Adam Hajduga- Kierownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wiceprezydent European Route of Industrial Heritage
„Zabrzański zespół zabytków techniki górniczej- lokalna tożsamość, globalne dziedzictwo” – Barbara Klajmon pełnomocnik d/s muzealnych Muzeum Górnictwa Węglowego
"Produkty regionalne – certyfikacja unijna produktów spożywczych determinantem tworzenia kulinarnej marki regionów Polski"
– Elżbieta Tomczyk-Miczka ekspert kulinarny
14.00 Debata: Czy turystyka dziedzictwa przemysłowego jest produktem markowym? – Marek Durmała Prezenter TVP3 i TVP Info
15.00 Zakończenie konferencji.

13 kwietnia
10.00 Udział gości konferencji w uroczystym otwarciu X Międzynarodowych Targów Turystycznych – Hala MOSIR ul. Matejki 6, Zabrze
11.30 Przejazd gości konferencji do Sztolni Królowa Luiza, Łaźnia Łańcuszkowa ul Wolności 410
11.45 Przerwa kawowa
12.00 Rola marki w zapewnieniu atrakcyjności turystycznej miasta i regionu- doświadczenia krajowe i zagraniczne: moderator Grzegorz Chmielewski Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki , Wiceprezes Śląskiej Organizacji Turystycznej
„Zabytki dziedzictwa przemysłowego w Grecji” – Nikoletta Nikolopoulou Dyrektor Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej
„Dary ziemi w regionie Północnych Wysp Egejskich” – Angeliki Sarantinou, Regionalny Doradca Północnego Morza Egejskiego
„Dary łąk, pól i lasów, stare receptury i dawne smaki, czyli drugie życie Wielkiego Gościńca Litewskiego” – Małgorzata Buttitta, antropolog kultury
„Dywersyfikacja produktów turystycznych przykładem tworzenia nowej marki. Turystyczna 13 , bo razem można więcej” – Elżbieta Szumska właścicielka Kopalni Złota w Złotym Stoku
„Dary gór jako element budowania marki regionu” – Maurizio Tomazzoni- wiceprezydent Rovereto – Włochy
13.30 Podsumowanie konferencji
13.45 Obiad
15.00 Zwiedzanie Sztolni Królowa Luiza – nowa trasa turystyczna