Badania Urzędu Statystycznego w Katowicach

11.04.2018

W ub. tygodniu ankieterzy Urzędu Statystycznego w Katowicach rozpoczęli badania ankietowe w gospodarstwach domowych. Praktycznie równolegle odbywają się trzy badania: Uczestnictwo w podróżach krajowych/ zagranicznych (potrwa do 20 kwietnia), Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (potrwa do 18 kwietnia) oraz Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (potrwa do 22 czerwca).

Badania realizowane są przez sieć ankieterką, technika bezpośredniego wywiadu. Realizują je ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

Jak informuje Urząd Statystyczny w Katowicach – wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Wiecej na www.katowice.stat.gov.pl