Barbórka na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego

09.04.2018

Istotnym składnikiem dziedzictwa kulturowego Śląska jest cześć oddawana św. Barbarze, patronce górników. Dlatego mając na względzie kultywowanie wielowiekowych zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie Miasto Zabrze oraz Muzeum Górnictwa Węglowego, w imieniu tzw. depozytariuszy, wspierają inicjatywę wpisania Barbórki na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

21 kwietnia Miasto Zabrze oraz Muzeum Górnictwa Węglowego organizują konferencję pt. „Dziedzictwo niematerialne – lokalna tożsamość – wspólne bogactwo”. Odbędzie się ona w Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności 410 w Zabrzu. Patronat objął Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Podczas konferencji w gronie ekspertów oraz depozytariuszy kultu patronki górników, zostanie podjęty temat znaczenia i ochrony dziedzictwa niematerialnego.

Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w kaplicy św. Barbary na poziomie 170 w Zabytkowej Kopalni Guido, którą odprawi ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Zjazdy na poziom 170 odbywać się będą od godz. 8.30. O godz. 11.00 rozpocznie się konferencja w Łaźni Łańcuszkowej Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. Wolności 410 w Zabrzu. W programie przewidziano panel dyskusyjny z udziałem ekspertów oraz spotkanie depozytariuszy tradycji barbórkowych. Zaprezentowany zostanie wniosek o wpisanie obchodów Barbórki na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na godz. 13.30 zaplanowano uroczyste podpisanie przez depozytariuszy zgody wpisania obchodów Barbórki na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jak podkreślają organizatorzy, Barbórka to bowiem przede wszystkim święto ludzi, którzy swoje życie związali z górnictwem. Dziś w obliczu przemian gospodarczych i społecznych chcemy to dziedzictwo zachować dla przyszłych pokoleń.

Zainteresowani udziałem w tych uroczystościach proszeni są o kontakt do 17 kwietnia pod numerem tel. 32 271 440 77. Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport pomiędzy Kopalnią Guido a Łaźnią Łańcuszkową.