Ustawa Prawo Przedsiębiorców

06.04.2018

Ustawa Prawo przedsiębiorców, która stanowi najważniejszy element pakietu Konstytucji Biznesu, została w dniu 26 stycznia przyjęta przez Sejm. Zastąpi ona obecnie funkcjonującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Z dniem 30.04.2018 r. ustawa wchodzi w życie.

Treść ustawy znajduje się w załączeniu.