Konferencja dotycząca rozwiązywania problemów uzależnień

27.03.2018

Urząd Miejski w Zabrzu wraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w dwudniowej regionalnej konferencji pt.: Skuteczne strategie rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim, która rozpocznie się 10 kwietnia w siedzibie filii Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu.

Konferencja skierowana jest w szczególności do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, różnych grup zawodowych (m.in.: pracowników oświaty, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków terapii uzależnień) oraz organizacji pozarządowych województwa śląskiego, a także partnerów realizujących projekt.

Wydarzenie uzupełnia i rozszerza działania podejmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. Konferencja wpisuje się też w Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015.

Przedsięwzięcie stanowi realizację projektu pod tym samym tytułem, dofinansowanego przez Ministra Zdrowia – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.