Kompleksowe i indywidualne programy aktywizacji zawodowej

23.03.2018

W załaczniku przedstawiamy informację nt. możliwości udziału w kompleksowych i indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, skierowanych dla osób:

– w wieku 30-64 lat (od dnia 30-tych urodzin)
– zamieszkujących teren woj. śląskiego
– będących osobami bezrobotnymi (zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi w PUP) lub nieaktywnymi zawodowo
– o niskich kwalifikacjach (maks. z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub średnim).

Programy trwają do 31.03.2019 r.