Spotkanie z Radą Powiatową OPZZ

22.03.2018

W siedzibie firmy KOPEX S.A. w Zabrzu przy ul. 3 Maja 89 odbywa się spotkanie Rady Powiatowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z udziałem Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza.

To cykliczne spotkania, podczas których omawiane są sprawy ważne dla naszego miasta i jego mieszkańców. Poruszane będą m.in. kwestie dotyczące aktualnej sytuacji ekonomicznej miasta, najważniejszych inwestycji oraz projektów w zakresie infrastruktury, ekologii, ochrony zdrowia czy pomocy społecznej.