Modernizacja i uruchomienie maszyny

22.03.2018

Dzisiaj, w siedzibie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące budowy kotłowni parowej w przybudówce budynku dawnej maszynowni Szybu Carnall na kwotę 2 286 300,00 zł.

Jest to pierwsza umowa dotycząca realizacji projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Roboty rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia br., natomiast zakończenie planowane jest na lipiec 2019 r.

Wykonane prace zapewnią stałe źródło zasilania w parę najcenniejszego zabytku ruchomego Muzeum, jakim jest zabytkowa maszyna parowa z 1915 r.