Wyniki otwartego konkursu ofert – w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

19.03.2018

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie nr 190/WPTS/2018 prezydenta miasta Zabrze z 19 marca br. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

W załączeniu pełna treść zarządzenia.