Pokażmy Barbórkę światu razem z Muzeum Górnictwa Węglowego

19.03.2018

Od połowy XIX wieku w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku świętowana jest, przypadająca 4 grudnia, uroczystość świętej Barbary, nazwana Barbórką. Pokażmy ją światu! – przekonuje Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zachęcając równocześnie do udziału w przedsięwzięciu mającym na celu wpisanie Barbórki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

Każdego roku od ponad 160 lat społeczność górnicza celebruje Barbórkę jako wydarzenie religijne, zawodowe i rodzinne. W każdym z tych wymiarów na Górnym Śląsku jest ono wyjątkowe, a na przestrzeni półtora wieku stale się zmieniało. Inicjatorzy przedsięwzięcia przekonują, że pamięć o Barbórce powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom mieszkańców regionu, ponieważ cały Górnym Śląsk wyrósł „na węglu" dzięki ciężkiej pracy górników. Bez względu na to, które elementy Barbórki są dzisiaj bardziej popularne od innych, wszystkie trzeba traktować jako dziedzictwo tego święta, ponieważ niezmiennie jest to dzień świąteczny górników i ich najbliższych. Jest także dziedzictwem Górnego Śląska, elementem tożsamości mieszkańców regionu. Wniosek o wpisanie Barbórki na listę niematerialnego dziedzictwa złożyć mogą wyłącznie depozytariusze, a więc ci, którzy Barbórkę celebrują, świętują i pielęgnują.

W związku z kontynuacją prac nad przygotowaniem wniosku o wpisanie Barbórki na listę krajową niematerialnego dziedzictwa kulturowego Muzeum Górnictwa Węglowego, jako koordynator tego przedsięwzięcia, zwraca się z kolejną prośbą do depozytariuszy. Wszyscy, dla których uroczystość ta jest ważnym wydarzeniem, proszeni są o wypowiedzenie opinii na temat przygotowanego dokumentu (w załączeniu).

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem i do zgłoszenia ewentualnych uwag do 9 kwietnia br. na adres barborka@muzeumgornictwa.pl. Prosimy wziąć pod uwagę, iż wniosek jest ograniczony do 12 stron także wszelkie uwagi powinny być przedstawione jasno i przejrzyście.

Jednocześnie wszystkich depozytariuszy, a więc świętujących Barbórki (uczestniczących i organizujących) Muzeum Górnictwa Węglowego zaprasza 21 kwietnia o godz. 11.00 na spotkanie, które odbędzie się w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza przy ul. Wolności 410. W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja nad tekstem wniosku, w której wezmą udział depozytariusze oraz specjaliści zajmujący się dziedzictwem kulturowym. Wspólnie porozmawiają o możliwościach ochrony Barbórki i jej upowszechnianiu.