Metropolii doradzać będą eksperci

19.03.2018

Przedstawiciele świata nauki, biznesu, animatorzy życia społecznego, eksperci specjalizujący się w zagadnieniach związanych m.in. z transportem czy rewitalizacją architektury poprzemysłowej. To osoby, które tworzą Radę Społeczno-Gospodarczą przy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Aby sprostać randze tego zadania, konieczna jest mobilizacja wszelkich możliwych zasobów ludzkich i intelektualnych, jakimi dysponujemy. Dlatego chcielibyśmy, aby osoby o znaczącym dorobku i osiągnięciach, a zarazem nowocześnie myślące i zaangażowane w sprawy naszego regionu, służyły swoją wiedzą i doświadczeniem Zarządowi i Zgromadzeniu GZM – mówi prof. Tomasz Pietrzykowski, który będzie przewodniczyć pracom Rady.

Rada składa się z 16 osób. W pracach uczestniczyć będą związany z Zabrzem prof. Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz zabrzanin Janusz Dramski, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Pozostali członkowie Rady to Janusz Michałek, dr Adam Mokrysz, Marcin Nowak, prof. Tomasz Pietrzykowski, dr Robert Pyka, Matylda Sałajewska, prof. Robert Tomanek, Tomasz Zjawiony, Przemysław Grzywa, dr Adam Hajduga, Jacek Hanke, Agnieszka Kaczmarska, Leszek Lerch, dr Bartosz Mazur.

źródło GZM/fot. W. Mateusiak