Projekt FIND w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu

16.03.2018

Na początku marca w Patras, w Grecji, odbyło się piąte spotkanie robocze w ramach projektu FIND. Wzięli w nim udział wszyscy koordynatorzy projektu, jak również dyrektorzy i nauczyciele szkół. Wśród nich obecni byli również przedstawiciele naszego miasta – nauczyciele z Zespołu Szkół nr 10, którzy uczestniczą w projekcie FIND od trzech lat.

W trakcie spotkania koordynatorzy przedstawili sprawozdania z przeprowadzonych działań. Dokonano ewaluacji realizacji projektu. Ponadto uczestnicy ustalili plan pracy na najbliższe miesiące, szczególnie koncentrując się na learning activity – wymianie uczniowskiej na Sycylii. Nauczyciele dzielili się też wiedzą na temat innowacyjnych metod nauczania. Reprezentanci poszczególnych krajów przedstawili metody wykorzystywane przez nich na lekcjach. Grecja pokazała prezentację na temat „Flipped Classrooms”. Zaprezentowano również różne ciekawe aplikacje, które uatrakcyjniają lekcje np. Aurasma, Quest to learn, Edmodo, Mindomo, thinkercad, LAMS czy Kahoot.

Szkoła grecka, współpracując z Wydziałem Edukacji Grecji Zachodniej i Wydziałem Technologicznym Uniwersytetu w Patras, zorganizowała jednodniową konferencję dla szkół w Patras na temat roli przedmiotów STEAM w przyszłości edukacji „ Let’s find the education of our future, through STEAM process”. W konferencji wzięli udział wszyscy uczestnicy wizyty roboczej. – Wysłuchaliśmy wykładów na temat dźwięku i jego postrzegania w sztuce, na temat energii itp. Wszyscy uczestniczyli czynnie w warsztatach mających na celu wykazanie korelacji pomiędzy nauką a sztuką – wspomina Wojciech Woźniak z ZS nr 10 w Zabrzu.