Zabrze stawia na ekologię

13.03.2018

Zabrze stawia na inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji i działania proekologiczne. Zaledwie kilka miesięcy temu, bo jesienią ub. roku, miasto pozyskało ponad 15 mln zł unijnego dofinansowania na zagospodarowanie terenów zielonych i modernizację kanalizacji deszczowej, a w lutym br. z WFOŚiGW Zabrze otrzymało kolejne 4 mln zł – tym razem na modernizację źródeł ciepła.

7 mln zł unijnego dofinansowania pozwoli na uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Zabrzu na obszarze obejmującym 21 lokalizacji. To zarówno popularne parki położone w centrum miasta, jak i nowe obszary zieleni miejskiej. Plany zakładają przede wszystkim nasadzenia nowych roślin. Na terenach zielonych instalowane będą budki i poidła dla ptaków, zakładane będą łąki kwietne. Odpowiednie nasadzenia mają wpłynąć na ograniczenie hałasu oraz przyczynić się do zmniejszenia spływu wody. Remontowana będzie brama do Parku im. Poległych Bohaterów, a i w miejscu tzw. płyty betonowej zbudowana zostanie fontanna, park odzyska swój blask również dzięki nowemu oświetleniu. Kolejnym kluczowych miejscem jest Park im. Jana Pawła II, gdzie oprócz podstawowych prac ustawione zostaną ławki oraz leżaki. Prace mają potrwać do końca 2020 r.

Z kolei kwota 8,3 mln zł pozwoli na modernizację kanalizacji deszczowej w centrum miasta. Dzięki pieniądzom pozyskanym z Unii powstaną inwestycje umożliwiające wykorzystanie wody opadowej na cele komunalne. Ograniczone zostaną podtopienia budynków3, a na atrakcyjności zyska Park Leśny. W ramach planowanych prac przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa w rejonie ulic Archanioła, św. Józefa i Reymonta w dzielnicy Centrum Południe. Modernizacja obejmie także odcinek rowu Guido w rejonie osiedla Józefa. W Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich powstanie z kolei zbiornik retencyjny wód deszczowych. W ramach projektu stworzone zostanie stanowisko dydaktyczne pod hasłem „Deszcz, nasz sprzymierzeniec i przeciwnik”. Prace w ramach projektu potrwają do grudnia 2019 r.

W celu poprawy stanu jakości powietrza Zabrze realizuje także projekty termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, na które pozyskało w latach 2019-2017 łącznie ok. 70,8 mln zł. Dzięki tym funduszom zrealizowano termomodernizację w 77 obiektach. W ub. roku złożono kolejne wnioski dla 7 obiektów na kwotę dofinansowania ok. 7,5 mln zł.

Ważnym elementem proekologicznych działań zabrzańskiego samorządu jest także realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji, w ramach którego mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do 80 proc. kosztów prowadzonych inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła, montażu instalacji kolektorów słonecznych, montażu instalacji fotowoltaniczych, dociepleniu ścian, wymianie okien, dociepleniu dachów i in. Od 2009 r. w ramach PONE mieszkańcy zrealizowali ok. 3700 inwestycji na łączną kwotę 52,5 mln zł (33,8 mln zł pochodziło z budżetu miasta, a 3 mln zł z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.

Samo miasto również uruchomiło program, w ramach którego zabrzanie mogą liczyć na dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania mieszkań. Od 1994 r. kiedy program ruszył, do dzisiaj Miasto Zabrze przekazało na ten cel prawie 13 mln zł realizując 9919 wniosków.

Problem niskiej emisji to także budowa i czyszczenie dróg. Dla przykładu tylko w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki – wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” wymieniono 700 tys. m2 powierzchni. Ponadto, rocznie ok.180 km nawierzchni utrzymywanych jest poprzez czyszczenie metodą mokrą.

– W Zabrzu podejmujemy wiele przedsięwzięć, których celem jest poprawa jakości powietrza i dbałość o środowisko naturalne. Przykładem jest program termomodernizacji przedszkoli, szkół i obiektów użyteczności publicznej. Od 2009 r. realizujemy Program Ograniczania Niskiej Emisji – komentuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Oprócz PONE miasto dofinansowuje właścicielom i najemcom lokalów mieszkalnych zmianę systemu ogrzewania tzw. małe PONE. Pozyskujemy tez dla zabrzan środki zewnętrzne m.in. w ramach programu KAWKA. Przykładem inicjatyw proekologicznych są też działania związane z projektem pn. „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki”. W celu podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców realizujemy projekty oświatowe oraz konferencje naukowe z udziałem ekspertów – dopowiada prezydent Zabrza.

EKO-LICZBY:
• 70,8 mln zł – tyle pozyskano w latach 2009-2017 na realizację projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej
• 33,8 mln zł – tyle miasto przekazało mieszkańcom na realizacje inwestycji w ramach PONE w latach 2009-2017
• 8,3 mln zł – wyniosła przyznana w 2017 r. unijna dotacja na rozwiązanie problemu podtopień i zalewisk
• 7 mln zł – wyniosła przyznana w 2017 r. unijna dotacja na poprawę jakości terenów zielonych
• 4 mln zł – dotacja przyznana w lutym br. przez WFOŚiGW na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych