Zabrzanin z Nagrodą im. Jana Rodowicza "Anody"!

12.03.2018

Już po raz VII Muzeum Powstania Warszawskiego wyróżniło i uhonorowało osoby zaangażowane w prace społeczne, życie lokalnych społeczności, a także te, które dokonały bohaterskiego czynu. W gronie laureatów Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” znalazł się zabrzanin Kazimierz Speczyk, który zwyciężył w kategorii „Całokształt dokonań oraz godna naśladowania postawa życiowa”.

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody” została ustanowiona dla upamiętnienia pamięci por. Jana Rodowicza PS. Anoda – legendy swojego pokolenia, harcerza Szarych Szeregów, żołnierza Batalionu „Zośka” Armii Krajowej, niezwykłego bohatera czasów II wojny św. i Powstania Warszawskiego.

W Kapitule Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” zasiadają m.in. ks. Andrzej Augustyński, s. Małgorzata Chmielewska, płk Piotr Gąstał, Anna Gołębicka, dr Dariusz Karłowicz, Jan Rodowicz, Jakub Wygnański oraz przedstawiciele służb medycznych i ratunkowych: Jacek Dębicki, naczelnik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Damian Zadeberny, prezes Zarządu Fundacji ZPKM Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska.

Kapituła wybrała laureatów z ponad 100 kandydatów zgłaszanych przez osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje oraz instytucje publiczne..

Kazimierz Speczyk to twórca pierwszego w Zabrzu Klubu Abstynenta. Pomaga osobom uzależnionym, dając im pracę w założonej przez siebie spółdzielni socjalnej. Jest współautorem kilkuetapowego systemu wychodzenia z bezdomności. Zainicjował powstanie domu dla osób bezdomnych oraz miejsc, w których najubożsi otrzymują doraźną pomoc.