Wspólnie na rzecz ochrony powietrza i zdrowia

12.03.2018

O godz 10.00, w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, rozpoczęła się konferencja pt. "Wspólnie na rzecz ochrony powietrza i zdrowia". Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miejski w Zabrzu. Patronat honorowy objęli: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk oraz Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki.

Gości przywitali: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz Andrzej Pilot, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer z Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem konferencji jest wzrost wiedzy i świadomości osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki ekologicznej w zakresie ochrony powietrza i ograniczania niskiej emisji. Ponadto organizatorzy chcą zwrócić uwagę na ważność i aktualność problemu zanieczyszczenia powietrza oraz poszukiwanie sposobów minimalizowania jego przyczyn i skutków. Przyjęty 3 września 2015 r. Krajowy Program Ochrony Powietrza ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, ochronę ich zdrowia i warunków życia, uwzględniając zasady ochrony środowiska z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Konferencja „Wspólnie na rzecz ochrony powietrza i zdrowia” pozwoli na sformułowanie nowych celów i zadań do wykonania w zakresie ochrony jakości powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń na różnych poziomach decyzyjnych i wykonawczych. Ponadto, przyczyni się do wzrostu świadomości w zakresie wpływu zanieczyszczenia powietrza na rozwój regionu i jakość życia jej mieszkańców a w szczególności ich zdrowia.

Program konferencji:
10:00 Rozpoczęcie konferencji
10:30 Wykład inauguracyjny,
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, Katedra Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
11:15 Panel dyskusyjny: Efektywne metody ograniczania niskiej emisji
Ministerstwo Środowiska – Polityka i Krajowy Program Ochrony Powietrza
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – Przygotowywane programy wsparcia mające na celu ograniczenie niskiej emisji
Urząd Marszałkowski – Uchwała antysmogowa, Program Ochrony Powietrza oraz plany działań krótkoterminowych, Wsparcie finansowe – źródła finansowania
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wsparcie finansowe – źródła finansowania
Śląskie Centrum Chorób Serca -Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie
Główny Instytut Górnictwa – Organizacyjne aspekty poprawy jakości powietrza
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Stan jakości powietrza
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – Metodyka wykrywania spalania odpadów, rozwiązania prowadzące do ograniczenia niskiej emisji oraz tworzenie bazy danych o emisjach
Fortum Silesia S.A. – Czysta energia w zrównoważonym mieście
13:30 Dobre praktyki. Wystąpienie gości m.in. z Niemiec, Szwecji i Ukrainy
14:30 Podsumowanie i sformułowanie wniosków, które zostaną przekazane na szczyt klimatyczny COP24 Katowice.