XXVI Śląski Dzień Treningowy (MATP) Olimpiad Specjalnych

09.03.2018

Klub Olimpiad Specjalnych KOMETY Zabrze, działający przy Szkole Podstawowej Nr 41 Specjalnej w Zabrzu po raz piąty organizuje XXVI Śląski Dzień Treningowy (MATP) Olimpiad Specjalnych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną i umysłową. Impreza odbędzie się 22 marca, w hali sportowej „Pogoń” przy ulicy Wolności 406.

 

Program Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych jest programem rehabilitacyjno-treningowym dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych. Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej umożliwia osobom z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną i umysłową uczestnictwo w aktywności sportowej.

Wszystkie konkurencje Dnia Treningowego nawiązują do konkretnej dyscypliny sportowej i odbywają się na trzech poziomach trudności. Uczestnik Dnia Treningowego może wykonywać kolejne próby na dowolnie wybranym poziomie trudności. Dobór stopnia trudności powinien pozwolić zawodnikowi na zademonstrowanie swoich maksymalnych możliwości. Każdy zawodnik będzie brać udział w czterech z pośród dwudziestu pięciu konkurencji. Jego osiągnięcia będą zapisywane na specjalnej karcie uczestnika Dnia Treningowego.

TERMIN I MIEJSCE:
22 marca (środa), Hala sportowa „Pogoń”, ul Wolności 406 w Zabrzu.
Rejestracja ekip – godz. 8:00-8:45. Planowany czas zakończenia imprezy – ok. 13:00

ORGANIZATOR:
Klub Olimpiad Specjalnych „KOMETY” Zabrze

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie
Urząd Miejski w Zabrzu
Stowarzyszenie „Kontakt”

WOLONTARIUSZE:
Uczniowie Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 11 i studenci AWF Katowice wraz z opiekunami.