Spotkanie informacyjne dla osób zakładających działalność gospodarczą – Jak pozyskać fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

09.03.2018

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku, zaprasza osoby zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą na spotkanie informacyjne: „Jak pozyskać fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?"

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2018 w godzinach od 10.00-12.00, w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku, przy ul. Powstańców Śląskich 34 w Rybniku.
Spotkanie jest bezpłatne

Na potkaniu zostaną omówione:
– możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych 1.2.1 PO WER i 7.3.3 RPO WSL, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
-wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – krok po kroku

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Formularz zgłoszeniowy na spotkanie można pobrać ze strony : http://rpo.slaskie.pl/czytaj/fundusze_europejskie_na_rozpoczecie_dzialalnosci_gospodarczej_15318

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt pod nr tel. 32/ 423 70 32

W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do ponownego kontaktu.
Zapraszam też do skorzystania z Portalu Funduszy Europejskich oraz innych usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Szczegóły na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34
44-200 Rybnik
Tel. 32/ 431 50 25, 423 70 32

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest czynny w dni robocze: w poniedziałki w godz. 7:00-17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowiąoficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mr.gov.pl