Światowa Konferencja Urban Future – wspólnie na rzecz klimatu

01.03.2018

W trakcie pierwszego dnia obrad Światowej Konferencji Urban Future, która odbywa się od wczoraj w Wiedniu, około 30 samorządowców wyraziło wsparcie dla Europejskiego Porozumienia pomiędzy samorządami zgadzając się co do tego, jak ważne są wspólne działania na rzecz czystego powietrza i jak istotne jest podejmowanie konkretnych kroków na gruncie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. W grupie tej znalazła się m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Manka-Szulik.

Rozmawiano m.in. o inicjatywach zmierzających do ograniczenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych o co najmniej 40 proc. do 2030 r., a także o zapewnieniu dostępu do bezpiecznych, zrównoważonych, podnoszących jakość życia i poprawiających bezpieczeństwo energetyczne, a równocześnie przystępnych cenowo usług energetycznych dla wszystkich. Zastanawiano się również nad rozwiązaniami systemowymi, których celem byłoby zwiększenie odporności poprzez przystosowanie się do skutków zmiany klimatu. Dziś natomiast dyskutowano nt. zrównoważonego rozwoju miasta oraz wyzwań, przed którymi stoją samorządy.

Światowa Konferencja Urban Future, która odbywa się w Wiedniu w dniach od 28 lutego do 2 marca, jest jednym z największych na świecie spotkań ludzi zmieniających miasta. Dzięki 400 miastom uczestniczącym, 200 prelegentom i ponad 50 dyskusjom i forom roboczym, konferencja przeanalizuje bieżące wyzwania stojące przed miastami przyszłości i zaprezentuje przykłady najlepszych praktyk.

Na konferencji Urban Future spotykają się burmistrzowie, architekci, eksperci ds. transportu, planiści miejscy, naukowcy, menedżerowie ds. zrównoważonego rozwoju, przedstawiciele start-up’ów, ekolodzy, eksperci ds. innowacji i in. W trakcie tych trzech dni uczestniczyć będą oni w 56 zaplanowanych sesjach, które dadzą im możliwość wymiany poglądów oraz doświadczeń dotyczących rozwoju miast w obszarach autonomicznej komunikacji publicznej, strategii zrównoważonego planowania, ochrony klimatu i nowoczesnych zeroemisyjnych źródeł energii oraz społecznych aspektów miast inteligentnych.

W ramach konferencji zaplanowano serię wizyt studyjnych w obszarach rozwoju miejskiego, zrównoważonego budownictwa mieszkalnego, mobilności oraz innowacyjnych przestrzeni pracy, które w rzeczywistych warunkach pozwalają na testowanie najnowszych rozwiązań i dostosowywania ich do dynamicznie zmieniającej się miejskiej rzeczywistości.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej https://www.urban-future.org/