"Dzień Innowatora" na Politechniki Śląskiej

01.03.2018

„Dzień Innowatora” to tytuł konferencji, która odbyła się dzisiaj na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Referat na otwarcie konferencji wygłosiła zastępczyni prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. dr hab. prof. nadzw. Barbara Piontek.

"Dzień Innowatora" skierowany był do studentów, naukowców oraz przedsiębiorców. W programie znalazły się ciekawe prelekcje i wykłady, w tym m.in. „Innowacyjny biznes. Chwilowa moda, czy długotrwały cel?” przygotowany przez Marka Ślibodę – prezesa Marco Sp. z o.o. czy też wykład dyrektora zarządzającego ICEYE Polska Sp. z o.o. Witolda Witkowicza pt. „Jak tworzyć i rozwijać z sukcesem start-upy?”.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele świata nauki, samorządu i biznesu, w tym min. rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚl, dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, zastępca prezydenta Zabrza Jan Pawluch, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA Janusz Michałek oraz dr hab. prof. nadzw. Barbara Piontek, zastępczyni prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Wydarzenie było okazją do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz dyskusji o skutecznych sposobach i metodach tworzenia i wdrażania innowacji, możliwościach wsparcia innowatorów, dobrych praktykach ludzi sukcesu oraz start-upach. Zaprezentowane zostały również narzędzia pozwalające na rozwiązanie własnego problemu technicznego, jak i na znalezienie nowego rynku dla rozwiązania innowacyjnego, technologii, którą firma już posiada.

Podczas konferencji dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚl wręczył statuetki „Zasłużony dla Wydziału Organizacji i Zarządzania” prezydent Zabrza Małgorzacie Mańce-Szulik (nagrodę odebrał zastępca prezydenta Zabrza Jan Pawluch), Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz firmie Luma Investment SA.

W trakcie „Dnia Innowatora” nastąpiło też przyjęcie studentów Politechniki Śląskiej do Klubu Innowatora Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Organizatorami konferencji byli: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Urząd Miasta Zabrze.

Partnerami Konferencji „Dzień Innowatora” byli: NOVISMO Sp. z o.o., Marco Sp. z o. o, ICEYE Sp. z o. o, KSSE Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM), Wyższa Szkoła Biznesu oraz DL INVEST GROUP.