Uhonorowano "Profilaktyków Roku 2017"

27.02.2018

19 lutego, w Teatrze Nowym w Zabrzu, podsumowano plebiscyt na "Profilaktyka Roku 2017". Tytuł „Profilaktyk Roku” ma na celu uhonorowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych, realizowanych na rzecz mieszkańców Zabrza zarówno przez konkretną osobę, jak i organizację. Tym razem to zaszczytne wyróżnienie przypadło w udziale Janinie Wysockiej – w kategorii indywidualnej oraz Wydziałowi Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej – w kategorii zbiorowej.

W uroczystości, która odbyła się w poniedziałek w Teatrze Nowym w Zabrzu, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Zabrza na czele z prezydent miasta Małgorzatą Mańką-Szulik oraz przewodniczącym Rady Miasta Zabrze Marianem Czocharą, Małgorzata Kowalcze – dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Urszula Koszutska – radna Sejmiku Województwa Śląskiego, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, Krzysztof Brzózka – dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dr hab. inż. Krzysztof Wodarski – dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, dr hab. Aleksandra Kuzior – kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚl oraz Bożena Borowiec – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Nie zabrakło reprezentantów instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających na co dzień w naszym mieście na rzecz osób uzależnionych, a także prowadzących działalność profilaktyczno-terapeutyczną.

Tytułem "Profilaktyk Roku 2016" uhonorowano:

Janinę Wysocką, która od 17 lat prowadzi Punkt Konsultacyjny „Pomarańczowej Linii”, w ramach którego organizuje indywidualne spotkania z rodzinami borykającymi się z problemem uzależnień, a także indywidualne spotkania z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym. Ponadto prowadzi też skierowane do pedagogów szkolnych porady indywidualne z zakresu postępowania z uczniami wykazującymi zachowania ryzykowne.

Od 16 lat koordynuje Ogólnopolską Kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł w Zabrzu. Do tej pory w wydarzeniach organizowanych w ramach kampanii wzięło udział ok. 200 tysięcy uczniów z zabrzańskich placówek oświatowych.

Udziela porad i pomocy psychologicznej osobom z rodzin z problemem alkoholowym.

Prowadzi na terenie zabrzańskich placówek oświatowych zajęcia warsztatowe pt: „Profilaktyka uzależnień”.

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, który od kilku lat współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

W lipcu 2016r., w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Zabrze, Politechniką Śląską oraz Komendą Miejską Policji. W ten sposób włączono do działań profilaktycznych studentów i pracowników Uczelni. Dotychczas zorganizowano dwie coroczne cykliczne konferencje pn. „Wolność od – wolność do”, w trakcie których odbyły się zarówno wykłady, jak i „Rozmowy na kanapie” z autorytetami, którym udało się wyjść z nałogu. Uczelnia przeprowadziła również sfinansowane przez Miasto badania wśród studentów nt. uzależnień i używania substancji psychoaktywnych. Wnioski posłużą do opracowania nowatorskich programów profilaktyki.

Laury wręczane są od 2013 roku. W tym roku już po raz piąty. Ideą przewodnią jest uhonorowanie osób oraz instytucji zasłużonych w realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień. W tym roku zaszczytny tytuł „Profilaktyka Roku” wręczali wyróżnionym: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka oraz dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu Małgorzata Kowalcze.

W trakcie oficjalnej części uroczystości, która w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się 19 lutego, dyrektor OPiLU Malgorata Kowalcze wygłosiła wykład pt. "Dokąd zmierzamy w profilaktyce uzależnień?". Natomiast w części artystycznej zaprezentoano spektakl "Śmiech wzbroniony" w wykonaniu artystów Teatru Nowego.