Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego – rozstrzygnięcie

27.02.2018

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie nr 133/WKD/2018 prezydenta miasta Zabrze z 26 lutego br. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego w 2018 roku.

W załączeniu pełna treść zarządzenia.