Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

26.02.2018

Zwolnienia na papierowym formularzu ZUS ZLA mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 roku. Od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie.

• Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA elektronicznie do ZUS.
• ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA.
• Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/ świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Więcej informacji na www.zus.pl/ezla oraz telefonicznie 22 560 16 00.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu serdecznie zaprasza na szkolenia na temat: „Elektroniczne zwolnienia lekarskie” – (harmonogram w załączeniu).