Politechnika Śląska zaprasza na "Dzień Innowatora"

22.02.2018

1 marca, na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta 26-28 w Zabrzu, odbędzie się konferencja pn. "Dzień Innowatora". Referat na otwarcie konferencji wygłosi zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. dr hab. prof. nadzw. Barbara Piontek.

Dzień Innowatora skierowany jest do studentów, naukowców oraz przedsiębiorców – to więcej niż ciekawe prelekcje i wykłady. Uczestnictwo w tym wydarzeniu to okazja do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz dyskusji o skutecznych sposobach i metodach tworzenia i wdrażania innowacji, możliwościach wsparcia innowatorów, dobrych praktykach ludzi sukcesu oraz start-upach. Zaprezentowane zostaną również narzędzia pozwalające na rozwiązanie własnego problemu technicznego, jak i na znalezienie nowego rynku dla rozwiązania innowacyjnego, technologii, którą firma już posiada.

Podczas Konferencji nastąpi przyjęcie studentów Politechniki Śląskiej do Klubu Innowatora Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Udział w konferencji jest bezpłatny, możliwe jest skorzystanie z indywidualnych konsultacji z ekspertami w strefie stoisk.

Organizatorami konferencji są: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A , Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Urząd Miasta Zabrze.

Partnerami Konferencji „Dzień Innowatora” są: Firma NOVISMO Sp. z o.o., Firma Marco Sp. z o. o, Firma ICEYE Sp. z o. o, klaster motoryzacyjny KSSE Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM), Wyższa Szkoła Biznesu, DL INVEST GROUP.

Więcej informacji nt. "Dnia Innowatora" znajdziecie Państwo na plakatach poniżej, a także na www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Strony?DzienInnowatora.aspx