Nowy prezes FCC Polska Sp. z o.o.

22.02.2018

Nastąpiła zmiana w Zarządzie grupy FCC Polska Sp. z o. o. (dawniej ASA Eko Polska Sp. z o.o.). Nowym prezesem został Paweł Szewczyk, dotychczasowy Dyrektor Rozwoju FCC Environment CEE.

– Jesteśmy przekonani, że z nowym Zarządem uda się rozwiązać niełatwe tematy dotyczące gospodarki odpadami, a dotychczasowe zobowiązania spółki w zakresie przeprowadzenia inwestycji hermetyzacji będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, w trosce o społeczność lokalną – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Paweł Szewczyk swoją współpracę z FCC rozpocząłem ponad 10 lat temu na stanowisku Project Managera przygotowując projekty inwestycyjne w Polsce. Przez ostatnie lata zarządzał Działem Rozwoju Grupy FCC na terenie Europy Centralnej i Wschodniej. Koordynował realizację wielu inwestycji, w tym m.in. kluczowych inwestycji w Polsce takich jak: budowa instalacji przetwarzania odpadów w Zabrzu i w Tarnobrzegu, a także transakcji zakupu udziałów w IB Odpady sfinalizowanej pod koniec 2017 roku. Dzięki tym doświadczeniom poznał branże gospodarowania odpadami zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym (źródło: FCC Environment CEE)