Zarządzenie prezydenta miasta – zdrowie publiczne

21.02.2018

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr NR 121/ZPS/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze” w 2018 roku.

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.