Rewitalizacja dzielnicy Zandka

21.02.2018

20 lutego, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, odbyło się spotkanie dotyczące rewitalizacji zabytkowej dzielnicy Zandka w Zabrzu. W ciągu najbliższych kilku lat zrealizowane zostaną tu projekty warte łącznie ponad 60 mln zł. Obejmować będą zarówno działania z zakresu termomodernizacji budynków, przyłączenia ich do sieci ciepłowniczej, poprawy jakości terenów zielonych, jak również obszaru tzw. rewitalizacji społecznej.

Rewitalizacja zabytkowej dzielnicy Zandka to proces, który w Zabrzu realizowany jest konsekwentnie od wielu lat. W 2008 r. Miasto przeprowadziło pionierski w skali kraju wykup mieszkań tzw. „pohutniczych”. Za kwotę ok. 21 mln zł wykupiło 83 w większości prawie stuletnich budynków – z 944 mieszkaniami i 27 lokalami użytkowymi. W efekcie mieszkańcy zyskali przewidywalnego zarządcę.

Obecnie ZBM-TBS przystępuje do szeroko zakrojonych działań rewitalizacyjnych.
Etap diagnostyczny, rozpoczął się od badań socjologicznych, których wyniki opracowano w ramach publikacji „Innowacyjność a tożsamość miejsca w rewitalizacji obszarów miejskich” . Kolejne etapy to realizacja wskazanej tam ścieżki:
– wyodrębnienie osiedla jako dzielnicy, które nastąpiło w 2012 r., co umożliwiło zwiększenie aktywności obywatelskiej,
– w 2014 r. w ramach współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej wypracowano rozwiązania rewitalizacji przestrzenno-społecznej.

W uzupełnieniu powyższych prac prowadzono również szeroko zakrojone konsultacje społeczne obejmujące przekrojowo wiele aspektów. Wskazane przez mieszkańców scenariusze działań są teraz konsekwentnie realizowane.

W ramach rewitalizacji dzielnicy Zandka realizowane są różne programy, w tym m.in.: projekt „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – Centrum Usług Społecznych”. Jego celem jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę i adaptację zabytkowego budynku dawnej gazowni w dzielnicy Zandka przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu, na potrzeby utworzenia CUS. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu br. Jego wartość to prawie 8 mln zł (7 948 186 zł), w tym pozyskane dofinansowanie: ponad 7,5 mln zł (7 550 776 zł).

Kolejnym projektem realizowanym obecnie w dzielnicy Zandka jest „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza”. Wartość tego projektu to ponad 22 mln zł (22 445 394 zł), w tym pozyskane dofinansowanie: blisko 15 mln zł (14 935 597 zł). Na terenie Zandki w ramach projektu zrealizowane zostaną prace w dwóch obiektach: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 i sali gimnastycznej.

Zaprezentowaliśmy przedstawicielom Zandki plany na rewitalizację tej zabytkowej dzielnicy. Zrealizujemy projekty łącznie za ponad 60 mln zł. Obejmować one będą zarówno działania z zakresu termomodernizacji budynków, przyłączenia ich do sieci ciepłowniczej, poprawy jakości terenów zielonych, jak również w obszarze tzw. rewitalizacji społecznej. Efekty poprawią komfort życia mieszkańców Zandki oraz przyczynią się do tego, że to szczególne miejsce zmieni swoje oblicze – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.