Dzień Bezpiecznego Internetu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu

16.02.2018

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu i zaprosiła na zajęcia warsztatowe uczniów i ich rodziców. Na spotkaniach z uczniami poruszona została tematyka dotycząca tzw. hejtowania.

Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach, jakie może ponieść ofiara i sprawca negatywnych i obraźliwych komentarzy. Nauczyli się, jak reagować na hejt w sieci i gdzie zgłaszać się po pomoc w przypadku doświadczenia zachowań agresywnych. Uczniowie poznali również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Spotkanie z rodzicami miało na celu uwrażliwienie ich na potrzeby dzieci w obszarze bezpieczeństwa w sieci. Uzyskali informacje dotyczące jak rozmawiać z dziećmi o internetowych zagrożeniach oraz o długości czasu spędzanego przez młodych ludzi przed monitorem komputera, tabletem czy telefonem komórkowym. Rozmawiano także o wpływie mediów elektronicznych na rozwój dzieci, zagrożeniach i skutkach płynących z niewłaściwego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz wypracowania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Rodzice wyposażeni zostali w ważne numery telefonów oraz linki do stron www, takie jak:
 helpline.org.pl
 800-100-100
 dyżurnet.pl