Nabór wniosków przez Powiatowy Urząd Pracy!

15.02.2018

1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Termin naboru wniosków: od 19 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r.
Miejsce składania kompletnych wniosków:
• osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, w godzinach od 8:00 do 15:00 (pokój nr 7.01),
• korespondencyjnie (o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu).

2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż od dnia 05 marca 2018 r. do 9 marca 2018 r. rozpocznie nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku obowiązkowe szkolenie z zakresu przedsiębiorczości.
Termin naboru wniosków: od 05.03.2018 do 09.03.2018 r.:
Miejsce składania kompletnych wniosków:
• osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, w godzinach od 8:00 do 15:00 (pokój nr 7.01),
• korespondencyjnie (o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty do pobrania  na stronie www.pupzabrze.pl w zakładce „Dla pracodawców  i przedsiębiorców” oraz w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.01.
Szczegółowe informacje dostępne są w pok. 7.01. lub pod tel. (32) 277 90 41.