Głosuj na Zabrze!

15.02.2018

Nasze miasto zostało nominowane w konkursie na najlepszą inicjatywę prozdrowotną i walczy o miano Zdrowego Samorządu. Swój głos na Zabrze można oddać do 1 marca.

Miasto Zabrze do konkursu zgłosiło:
1. Działalność Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu realizującego „Program zwiększenia dostępności i jakości oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych dla osób z problemami uzależnień, ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze”. Program jest finansowany w formie dotacji z budżetu miasta w wysokości 660 000 zł.
2. Działalność Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, realizującego „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. Programem objętych zostało 300 pacjentów z miasta Zabrze.
3. Program profilaktyczny: „Kicaj zdrowo – zdrowe odżywianie”. Program rokrocznie finansowany jest ze środków budżetu Miasta Zabrze w kwocie ok. 15 000 zł (w tym jest zakup gadżetów dla dzieci biorących udział w programie).

Zwycięzcy konkursu organizowanego przez magazyn Rynek Zdrowia i Portal Samorządowy zostaną wyłonieni przez Radę Konsultacyjną konkursu, jeden z projektów otrzyma także nagrodę czytelników. W konkursie bierze udział 30 samorządów.

Na Zabrze głosować można do 1 marca (do godz. 12.00) TUTAJ