Zabrze i Chorzów razem na rzecz dziedzictwa przemysłowego

14.02.2018

Przedstawiciele samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Zabrze, Miasta Chorzów oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu podpiszą dzisiaj List intencyjny dotyczący realizacji projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska”. Zakłada on rewitalizację poprzemysłowych obiektów na cele kulturalne, a także edukacyjne na terenie Zabrza i Chorzowa. Liderem jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, natomiast partnerem Miasto Chorzów. Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2019.

25 października ub. r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt złożony przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu został oceniony najwyżej w kraju i znalazł się na pierwszym miejscu w zestawieniu pozyskując dodatkowo najwyższą kwotę dofinansowania – 58 526 372,92 zł.

Sygnatariusze Listu intencyjnego, który podpisany zostanie dzisiaj w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, wyrażą wolę współpracy i współdziałania, którego celem jest m.in.: utworzenie i harmonijny rozwój nowej instytucji kultury działającej na rzecz zachowania kultury dziedzictwa postindustrialnego województwa śląskiego, jakim jest Muzeum Hutnictwa w Chorzowie; zbudowanie w oparciu o zasoby regionu, w szczególności Miasta Zabrze wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Miasta Chorzów wraz z Muzeum Hutnictwa, oferty nie mającej swych odpowiedników w kraju, wyróżniającej województwo śląskie w skali międzynarodowej; a także wspieranie lokalnych i środowiskowych inicjatyw na rzecz odnowy, rewitalizacji i popularyzacji dziedzictwa przemysłowego regionu, w szczególności związanych z górnictwem i hutnictwem.

– Czerpiąc z dziedzictwa poprzemysłowego od lat konsekwentnie nadajemy nowe funkcje przestrzeniom postindustrialnym w naszym mieście. Pielęgnujemy historię regionu, a zarazem pokazujemy naszym gościom jego wyjątkowość – komentuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Rewitalizujemy kolejne obiekty na powierzchni oraz udostępniamy turystom podziemia, aby mogli brać udział w niezwykłej lekcji historii. Odwiedzając kopalnię Guido czy kompleks Sztolnia Królowa Luiza można zrozumieć Śląsk i górników, nasze tradycje i zwyczaje. Tym bardziej więc cieszy mnie fakt, iż konsekwencją Listu, który dzisiaj podpiszemy będzie współpraca i współdziałanie na rzecz dalszego udostępniania dziedzictwa przemysłowego regionu, jego popularyzacja i promocja.

Więcej informacji nt. projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska” znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/muzeum-gornictwa-weglowego-pozyskalo-kolejna-dotacje