Konsultacje dotyczące ponownej rejestracji stowarzyszeń zwykłych wpisanych do ewidencji przed 20 maja 2016 r.

12.02.2018

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1393 tekst jednolity), zmieniającej zasady funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych przed 20 maja 2016 roku, Centrum Organizacji Pozarządowych organizuje 22 lutego o godz. 16.30 konsultacje dla stowarzyszeń zwykłych.

Podczas spotkania, które odbędzie się w siedzibie COP przy ul. Brodzińskiego 4, uczestnicy dowiedzą się o niezbędnych danych oraz dokumentach, które należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zabrzu do 20 maja br.
Niedokonanie ponownego wpisu skutkować będzie wykreśleniem organizacji z rejestru stowarzyszeń zwykłych.