Sejm przyjął Konstytucję Biznesu

06.02.2018

W dniu 26 stycznia 2018 r. Sejm przyjął pakiet pięciu ustaw, potocznie nazywanych konstytucją biznesu. Jej celem jest ułatwienie prowadzenia biznesu i poprawa relacji na linii przedsiębiorcy – administracja publiczna.
Do najważniejszych rozwiązań znajdujących się ustawie należy nowa odsłona tzw. ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców, wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, czy też utworzenie instytucji działalności nierejestrowej.
Najważniejszym z projektów Konstytucji jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi nowelizowaną ok. 90 razy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są: projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dalsze informacje w kolejnych artykułach.