Kwalifikacja wojskowa 2018

05.02.2018

Od 19 lutego do 30 marca br. potrwa w Zabrzu kwalifikacja wojskowa, która przeprowadzona zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 30 listopada 2017 r. (Dz. U. poz.2254) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określony został w art. 32-37 powołanej ustawy i w 2018 roku dotyczy:
• mężczyzn urodzonych w 1999 roku,
• mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1997 i 1998, które w latach poprzednich zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B). Odnosi się to do osób, którym termin orzeczonej kategorii czasowej niezdolności do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1997 i 1998, które w latach poprzednich zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), a termin tej niezdolności upływa po 27 kwietnia br. jeżeli osoby te, jeszcze przed tym terminem złożyły lub złożą wnioski o zmianę orzeczonej kategorii zdolności,
• kobiet urodzonych w latach 1994-1999, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa na terenie Zabrza potrwa od 19 lutego do 30 marca br. w budynku przy ul. Karola Miarki 5 (wejście od strony parkingu).

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/37-33-438.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.