IX Konkurs Sztuki Intuicyjnej im. J. Marcisza

05.02.2018

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Stowarzyszenie i Kolekcja ,,Barwy Śląska" w Rudzie Śląskiej zapraszają do udziału w IX Konkursie Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza. temat konkursu: ,,Obraz Przemysłowy Śląska- kopalnie, sztolnie górnicze i inne zakłady".

 

Śląsk to region słynący ze swojej kultury i artystów. Szukamy młodych, zdolnych malarzy amatorów. Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów otwarcia Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu. 19 kwietnia o godzinie 17.00 w Łaźni Łańcuszkowej otwarta zostanie wystawa wybranych prac, ogłoszenie wyników i przyznanie nagród. Konkurs ma na celu promocje malarskiej, amatorskiej twórczości artystycznej, popularyzacje kultury i tradycji, a także promocje dziedzictwa kulturowego Śląska i uczczenie 100-lecia istnienia amatorskiego ruchu plastycznego na Śląsku.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:
– konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski;
– uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace w dziedzinie: akryl, olej, akwarela, pastel;
– prace muszą być związane z tematyką konkursu i złożone w przewidzianym terminie;
– dopuszczone zostaną prace, które nigdy wcześniej nie zostały nigdzie wystawiane;
– prace muszą być oprawione w listwy lub proste, nieozdobione ramy z uchwytem umożliwiającym zawieszenie, z metryczką zawierającą: imię i nazwisko malarza, adres korespondencyjny, telefon i email kontaktowy oraz tytuł pracy wraz z techniką;
– prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Stowarzyszenie ,,Barwy Śląska" ul. Młyńska 16, 41-706 Ruda Śląska do dnia 20.03.2018;
– warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł. na konto organizatora: BGŻ Bnp Paribas S.A 41 2030 0045 1110 0000 0408 9760, z adnotacją na przekazie: wpisowe na ,,IX Konkurs Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza”.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

REGULAMIN KONKURSU