Zarządzenie prezydenta miasta – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 r. – wyniki konkursu

25.01.2018

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie Nr 54/WPTS/2018 z 23 stycznia br. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. 

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.