Zarządzenie prezydenta miasta – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 r. – ogłoszenie konkursu

25.01.2018

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie Nr 59/WPTS/2018 z 25 stycznia br. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.