Zarządzenie prezydenta miasta – dziedzina krajoznawstwa

25.01.2018

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie nr 42/WPTS/2018 prezydenta miasta Zabrze z 22 stycznia w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2018 roku.

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.