DB Cargo Polska po raz drugi z godłem „Firmy Przyjaznej

23.01.2018

DB Cargo Polska po raz drugi przystąpiła do programu „Firma Przyjazna Klientowi”, którego organizatorem jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania. Celem badania było poznanie opinii klientów DB Cargo Polska na temat satysfakcji ze współpracy z firmą.

Badane obszary to: ogólne zadowolenie klientów, ocena współpracy, jakość kontaktów z firmą oraz prawdopodobieństwo rekomendacji. Pozytywne oceny w każdym z badanych obszarów muszą wynosić minimum 80 %, a całościowa ocena (indeks)
minimum 85 %, by firma dołączyła do grona laureatów. DB Cargo Polska uzyskała całościowy indeks na poziomie 94 % tj. o jeden punkt procentowy więcej niż w 2016 roku, a we wszystkich badanych obszarach oceny na poziomie 93 % i wyżej.

– Cieszymy się z przyznanego po raz drugi wyróżnienia. Godło oraz osiągnięte wyniki dowodzą, że nie tylko utrzymujemy wysoki poziom obsługi w oczach klientów, ale również znacząco go poprawiliśmy. Dziękuję naszym klientom za opinie oraz przekazane informacje i sugestie. Każda z nich ma dla nas istotne znaczenie w dalszym rozwoju oraz wprowadzaniu nowych produktów – mówi Marek Staszek, Prezes Zarządu DB Cargo Polska.

W tegorocznej edycji badania klienci wysoko ocenili kompetencje pracowników. Została również doceniona jakość świadczonych produktów i usług oraz jasność komunikacji. Zdecydowana większość klientów uznała, że firma sprawnie rozwiązała zgłaszane przez nich sprawy, a wysoki wskaźnik rekomendacji, który jest wyższy o 9 punktów procentowych w porównaniu do 2016 roku, oznacza że odsetek promotorów firmy znacząco przewyższa odsetek jej krytyków.

– Na tytuł „Firmy Przyjaznej Klientowi” pracują wszyscy pracownicy. Nasi klienci mogą liczyć na fachową pomoc oraz doświadczenie wysokiej klasy specjalistów, którzy pomagają nawet w najbardziej skomplikowanych zagadnieniach rekomendując najkorzystniejsze rozwiązania logistyczne. Chciałbym podziękować koleżankom i kolegom, ponieważ bez ich profesjonalizmu i zaangażowania nie udałoby się osiągnąć tak dobrych wyników – dodaje Paweł Pucek, Członek Zarządu ds. Sprzedaży DB Cargo Polska.

Ogólnopolski Program „Firma Przyjazna Klientowi” istnieje na polskim rynku od ponad 13 lat. Organizatorem Programu jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania – instytucja z otoczenia biznesu zajmująca się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. Godło Firma Przyjazna Klientowi jest najbardziej rozpoznawanym wyróżnieniem w zakresie satysfakcji ze współpracy z Firmą.