Zakaz handlu w niedzielę

19.01.2018

Na podpis Prezydenta czeka ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ustawa ma wejść w życie 1 marca br. i wprowadzać, z wyjątkami, zakaz handlu w niedzielę i święta. Zgodnie z brzmieniem ustawy w niedziele i święta w placówkach handlowych:
1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
– są zakazane.
Ustawa przewiduje liczne wyjątki od tego zakazu, np. w przypadku: aptek, stacji paliw, kwiaciarni, cukierni, lodziarni, a także placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek
Ponadto zgodnie z ustawą wolne od zakazu mają być kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedziela bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, ostatnia niedziela przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.
Ustawa przewiduje okres przejściowy. W 2018 r. zakaz handlu nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, chyba że przypada ona w święto, w roku 2019 nie obowiązuje w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, chyba że jest to święto.
Źródło: sejm.gov.pl