Nowa ustawa o KRS już obowiązuje

19.01.2018

17 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw), której uchwalenie budziło silne emocje, nie tylko w środowiskach prawniczych. Ustawa m.in. wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Sejm ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów – głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganej większości głosowanie ma odbyć się na tę samą listę zgodnie z zasadą bezwzględnej większości.