Prezydent Zabrza w gronie „Samorządowców 2017 Roku”

17.01.2018

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” od kilku lat przyznaje tytuły „Samorządowiec Roku”. Laureatami tegorocznej edycji zostali samorządowcy tworzący pierwszą w Polsce metropolię. W gronie 41 wójtów, burmistrzów i prezydentów jest Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Przyznając tytuł „Samorządowiec Roku” redakcja docenia sposób osoby, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju idei samorządności lokalnej. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że w coraz bardziej podzielonym społeczeństwie potrzeba przykładów umiejętności współdziałania. Ta współpraca nie oznacza, że negujemy różnice, ale że potrafimy się wznieść ponad podziały. Utworzenie metropolii to znaczący krok w budowaniu płaszczyzn współpracy samorządów terytorialnych. Rozwiązanie to w pewnością przyczyni się do rozwoju gmin i miast tworzących metropolię. Redakcja zaznacza ponadto, że nie ma wątpliwości iż stworzenie w Polsce skutecznych zarządów obszarów o potencjale metropolitalnym będzie miało znaczenie pobudzające rozwój całego kraju.
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza od 2015 roku kierowała pracami Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Przyczyniła się do powstania w naszym regionie pierwszej w kraju metropolii. Górnośląsko-Zagłębiowska
– Miasta skupione w Górnośląskim Związku Metropolitalnym od wielu lat zabiegały o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Pozwoli to na współpracę miast przy finansowym wsparciu z budżetu państwa. Warto skorzystać z tej możliwości, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę – komentuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Funkcjonowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to dla nas ogromna szansa na wszechstronny rozwój. Jestem przekonana, że całe województwo śląskie dzięki ustawie metropolitalnej może zyskać m.in. w sferze gospodarczej, kulturalnej, naukowej, medycznej, edukacyjnej czy turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, znacząco przyśpieszając upowszechnianie innowacji i wprowadzanie korzystnych zmian.