Zarządzenie prezydenta miasta – zdrowie publiczne

15.01.2018

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr 28/ZPS/2018 prezydenta Miasta Zabrze z 11 stycznia br. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach II celu operacyjnego „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi".

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.