Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego!

12.01.2018

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – w pierwszym kwartale 2018 r. upływa termin ważności dowodów osobistych miliona osób w całym kraju. W tym gronie nie zabraknie i zabrzan, którzy w związku z tym w najbliższych tygodniach powinni złożyć wnioski o wydanie nowych dokumentów. 

Posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym może spowodować dla jego posiadacza szereg negatywnych konsekwencji np. brak możliwości dokonywania czynności prawnych, problemy z załatwianiem spraw w bankach na poczcie. Należy wziąć również pod uwagę kwestię związaną z przekraczaniem granic, bowiem dowód osobisty jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granic w Unii Europejskiej, a także kilku innych krajach.

Obecne przepisy umożliwiają złożenie wniosku w dowolnym Urzędzie na terenie kraju. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OBYWATEL (www.obywatel.gov.pl). Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie PROFILU ZAUFANEGO, instrukcję założenia profilu zaufanego można znaleźć pod adresem (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

Informujemy również, iż dowody , które zostały wydane przed 1 marca 2015, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych w nich zawartych( nie dotyczy zmiany adresu), która nie powoduje konieczności wymiany dowodu. Dowody, które były wydane z zapisem "termin ważności nieokreślony" również zachowują ważność i nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.