Zostań przewodnikiem po zabrzańskich podziemiach

04.01.2018

Muzeum Górnictwa Węglowego organizuje kurs na przewodnika po Kopalni Guido oraz Sztolni Królowa Luiza. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 stycznia br.

Poszukiwane są osoby cechujące się wysoką kulturą osobistą, elokwentne i posiadające dobrą dykcję, dyspozycyjne i gotowe do pracy w różnych terminach, również w weekendy i w godzinach wieczornych.

Jak podają przedstawiciele MGW dodatkowymi atutami będą m.in. ukończone studia z zakresu górnictwa, geologii, historii, turystyki czy doświadczenie w pracy przewodnika. Szczególnie wysoko premiowana będzie bardzo dobra znajomość języków obcych (zwłaszcza angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, czeskiego, węgierskiego) i gotowość do oprowadzania grup obcojęzycznych.

Kurs składa się z dwóch etapów:
– szkolenie na Przewodnika po Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido, które odbędzie się w lutym i marcu 2018 roku,
– szkolenie na Przewodnika po Sztolni Królowa Luiza, które odbędzie się w drugiej połowie 2018 roku. Warunkiem przystąpienia do tej części kursu jest posiadanie licencji Przewodnika po Zabytkowej Kopalni Guido.

Szkolenie w ramach pierwszego etapu kursu będzie składało się z dwóch części. Część teoretyczna będzie obejmować cztery bloki zajęć:

1. Wykłady z wiedzy ogólnej (z zakresu historii Śląska, Zabrza, kopalń Królowa Luiza oraz Guido, Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, rozwoju techniki górniczej, geologii, kultury niematerialnej Górnego Śląska oraz turystyki industrialnej),
2. Zajęcia warsztatowe (metodyka pracy przewodnika, pierwsza pomoc przedmedyczna, autoprezentacja i profesjonalna obsługa klienta),
3. Funkcjonowanie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (oferta muzealna, turystyczna, edukacyjna, kulturalna i komercyjna, obowiązki przewodnika),
4. Zwiedzanie instruktażowe obiektów i tras turystycznych Muzeum Górnictwa Węglowego.

Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie. Część praktyczna będzie obejmować hospitacje wycieczek prowadzonych przed doświadczonych przewodników w indywidualnie ustalonych terminach.

Więcej informacji na stronie internetowej